top of page

Spring Shield polenski kalendar

SPRING SHIELD polenski kalendar je ključni alat za praćenje sezonskih promjena u koncentraciji polena različitih biljnih vrsta, čime pomaže osobama koje pate od alergija da se pripreme i prilagode. Sezonske alergijske reakcije uzrokuju polen raznih biljaka, poput vrba, lijeske, bora, breze, trava, korova i drugih biljnih vrsta. Važno je napomenuti da čak i umjereni ili slabi alergeni mogu izazvati jake reakcije, s obzirom na njihovu široku rasprostranjenost. Polenski kalendar pruža informacije o sezoni cvjetanja jakih i umjerenih alergenih vrsta te omogućuje građanima da prilagode svoje aktivnosti i ponašanje radi smanjenja izloženosti polenu. Preporuke uključuju izbjegavanje područja s visokom koncentracijom polena u toku određenih sezona te boravak u područjima s manjom prisutnošću alergena. SPRING SHIELD Vam prezentuje polenski kalendar za umjereno-kontinentalno klimatsko područje.

Jak alergen

Umjeren alergen

ALERGENE BILJKE
DRVEĆE I ŠIBLJE

MJESEC U GODINI

Narodni naziv (Latinski naziv)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bijela vrba (Salix alba L.)

Rakita (Salix purpurea L.)

Iva (Salix caprea L.)

Lijeska (Corylus avellana L.)

Crni bor (Pinus nigra Arnold.)

Žestik (Acer tataricum L.)

Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.)

Javor mliječ (Acer platanoides L.)

Grab (Carpinus betulus L.)

Crni jasen (Fraxinus ornus L.)

Bijeli jasen (Fraxinus excelsior L.)

Crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gartn.)

Jasika (Populus tremula L.)

Bijela topola (Populus alba L.)

Poljski brijest (Ulmus minor Mill.)

Orah (Juglans regia L.)

Kruška (Pyrus communis L.)

Breza (Betula pendula Roth.)

Bijeli glog (Crataegus laevigata)

Jablan (Populus nigra L.)

Pajasen (Ailanthus altissima)

Sitnolisna lipa (Tilia cordata Mill.)

Krupnolisna lipa (Tilia platyphyllos)

Živica (Ligustrum vulgare L.)

ALERGENE BILJKE
ZELJASTE BILJKE

MJESEC U GODINI

Narodni naziv (Latinski naziv)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Tratinčica (Bellis perennis L.)

Ledinjak (Ranunculus ficaria L.)

Hmeljasta vija (Medicago lupulina L.)

Muška bokvica (Plantago lanceolata)

Uskolisni rogoz (Typha angustifolia)

bottom of page